English|[登录][注册][会员中心]
中国稀土

首页 > 市场行情 > 美日进出口 > 美国进出口统计

2012年10月美国出口稀土铈铁及其他各种形式的发火合金

日期:2012-11-09 加入收藏
国家或地区
2012年10月
2012 年 
数量( kg )
海关价值(美元)
数量( kg )
海关价值(美元)
香港
5,043
169,649
10,890
344,848
加拿大
39,711
169,074
301,950
1,722,637
德国
2,411
93,670
13,035
291,611
捷克共和国
150
73,273
502
76,959
日本
2,058
67,703
17,279
575,449
沙特阿拉伯
9
65,087
20,167
104,147
英国
9,970
41,689
117,584
3,089,459
法国
9,807
38,396
41,285
256,878
波兰
176
30,164
547
48,839
荷兰
5,300
28,345
50,388
163,474
韩国
476
18,432
2,618
101,376
丹麦
4,481
9,866
10,909
36,997
巴巴多斯
1,772
7,418
10,784
46,295
澳大利亚
167
6,451
20,998
3,333,761
阿根廷
128
5,530
367
15,092
新加坡
708
3,686
994
14,745
希腊
95
3,686
427
16,588
玻利维亚
0
0
92
2,982
印度尼西亚
0
0
122
29,430
智利
0
0
12,245
23,780
菲律宾
0
0
1,521
8,046
以色列
0
0
10
2,995
巴西
0
0
643
63,431
安提瓜和巴布达
0
0
2,736
6,096
多米尼加共和国
0
0
31,550
49,183
阿塞拜疆
0
0
45
18,304
塞尔维亚
0
0
109
4,608
英属维尔京群岛
0
0
158
2,662
厄瓜多尔
0
0
778
15,890
科威特
0
0
2,007
8,931
牙买加
0
0
17,447
48,362
阿拉伯联合酋长国
0
0
1,000
3,716
马来西亚
0
0
405
55,152
越南
0
0
238
9,216
哥伦比亚
0
0
9,108
51,645
秘鲁
0
0
3,210
16,270
委内瑞拉
0
0
6,914
25,590
利比亚
0
0
310
44,121
拉脱维亚
0
0
79
3,318
法属波利尼西亚
0
0
7,688
19,301
哥斯达黎加
0
0
14,969
33,786
特克斯和凯科斯群岛
0
0
1,814
2,660
埃及
0
0
554
101,528
圣卢西亚岛
0
0
1,436
7,799
意大利
0
0
41,149
36,203
库加索
0
0
253
3,202
立陶宛
0
0
75
3,133
格林纳达岛
0
0
13,109
22,376
圣马丁岛
0
0
3,745
6,454
特立尼达和多巴哥
0
0
887
3,712
瑞典
0
0
3,408
21,000
克罗地亚
0
0
214
8,294
阿富汗
0
0
161
7,232
阿曼
0
0
90
36,607
尼加拉瓜
0
0
633
2,651
南非
0
0
318
9,052
巴哈马群岛
0
0
2,467
14,506
百慕大群岛
0
0
508
2,818
巴拿马
0
0
19,290
3,200
中国
0
0
876
40,351
科特迪瓦
0
0
7,124
11,925
墨西哥
0
0
66,056
379,077
芬兰
0
0
124
5,530
巴布亚新几内亚
0
0
137
22,061
塞尔瓦多
0
0
887
3,709
合计
82,462
832,119
899,423
11,541,050

English| 关于我们| 联系方式| 郑重声明| 服务合作| 留言板 | 加入收藏

备案号:蒙ICP备05001521号
蒙·网警150203000036 
版权所有 CRE.NET 电话:0472-5179242 E-mail:cre@cre.net