English|[登录][注册][会员中心]
中国稀土

首页 > 市场行情 > 美日进出口 > 美国进出口统计

2012年11月美国出口稀土金属、钪和钇(不分相互混合或熔合)

日期:2012-12-10 加入收藏
国家或地区
2012年11月
2012 年 
数量( kg )
海关价值(美元)
数量( kg )
海关价值(美元)
香港
81,213
218,631
383,070
1,135,494
菲律宾
11,976
103,307
1,013,479
8,901,093
德国
978
55,106
6,155
451,963
荷兰
1,062
50,000
11,414
271,100
中国
832
43,626
65,487
423,333
印度
373
20,500
5,574
297,645
南非
1
6,026
1
6,026
墨西哥
112
4,373
147
50,688
日本
1
3,615
79,611
10,795,835
挪威
10
3,160
10
3,160
韩国
1
3,000
732
40,400
奥地利
0
0
8,168
203,080
比利时
0
0
76
26,790
瑞士
0
0
691
33,750
多米尼加共和国
0
0
69
2,745
西班牙
0
0
3,812
304,500
马来西亚
0
0
59
11,480
加拿大
0
0
160
14,034
英国
0
0
1,389
132,033
芬兰
0
0
1
3,996
匈牙利
0
0
389
214,463
以色列
0
0
13
27,579
巴西
0
0
15,891
207,800
越南
0
0
872
34,023
斯洛文尼亚
0
0
50
6,478
土耳其
0
0
16
30,290
意大利
0
0
100
52,000
台湾
0
0
20
5,369
波兰
0
0
10
4,500
合计
96,559
511,344
1,597,466
23,691,647

English| 关于我们| 联系方式| 郑重声明| 服务合作| 留言板 | 加入收藏

备案号:蒙ICP备05001521号
蒙·网警150203000036 
版权所有 CRE.NET 电话:0472-5179242 E-mail:cre@cre.net