English|[登录][注册][会员中心]
中国稀土

首页 > 市场行情 > 美日进出口 > 美国进出口统计

2012年12月美国出口稀土金属、钪和钇(不分相互混合或熔合)

日期:2013-01-23 加入收藏
国家或地区
2012年12月
2012 年 
数量( kg )
海关价值(美元)
数量( kg )
海关价值(美元)
荷兰
28,020
286,232
39,434
557,332
香港
103,330
273,102
486,400
1,408,596
中国
23
52,220
65,510
475,553
印度
929
36,250
6,503
333,895
德国
859
33,500
7,014
485,463
芬兰
316
11,071
317
15,067
墨西哥
2
2,790
149
53,478
俄罗斯
8
2,713
8
2,713
韩国
30
2,704
762
43,104
台湾
0
0
20
5,369
波兰
0
0
10
4,500
南非
0
0
1
6,026
奥地利
0
0
8,168
203,080
挪威
0
0
10
3,160
比利时
0
0
76
26,790
瑞士
0
0
691
33,750
菲律宾
0
0
1,013,479
8,901,093
多米尼加共和国
0
0
69
2,745
西班牙
0
0
3,812
304,500
马来西亚
0
0
59
11,480
加拿大
0
0
160
14,034
英国
0
0
1,389
132,033
匈牙利
0
0
389
214,463
以色列
0
0
13
27,579
巴西
0
0
15,891
207,800
越南
0
0
872
34,023
日本
0
0
79,611
10,795,835
斯洛文尼亚
0
0
50
6,478
土耳其
0
0
16
30,290
意大利
0
0
100
52,000
合计
133,517
700,582
1,730,983
24,392,229

English| 关于我们| 联系方式| 郑重声明| 服务合作| 留言板 | 加入收藏

备案号:蒙ICP备05001521号
蒙·网警150203000036 
版权所有 CRE.NET 电话:0472-5179242 E-mail:cre@cre.net